Pakistanlı Profesör Ahmet Hasan Dani


Muhabirimiz Edibe dolu bildiriyor :
Hindistan'da Mimar Sinan'ın talebeleri...
Pakistanlı profesör Ahmet Hasan Dani ilkokullarımızda okutulan alfabeleri göstererek.. "Siz daha ilk sınıfta çocuklara yanlış bilgi veriyorsunuz...!"dedi... 1968

Türk askeri mimarisinin bütün özelliklerini gösteren Attock kalesinin genel görünüşü.

Ve Bala hisar. Alçak burçlar hariç bütününe yine Türk mimarisi hakim.