1962 Ankara Devlet Operası "Orpheus Cehennemde" Temsili.


Eurydice : Operette "Eurydice"yi Müveddet Günbay temsil ediyor. Güzel, aşka susamış, bir falcıyı seven bir kadın. Sonunda cehennem tanrısının eline düşüyor. 

Olimpos tanrıları : Yunan mitolojik tanrı ve tanrıçalar operette. Ayaktaki sanatçı B. Kızıltuğdur. 

Halk : Operamızın ilk sanatçılarından Saadet Alp İkesus " Orpheus cehennemde " de efkarı umumiyeti yani halkı temsil ediyor. İki ayrı yüzü var. Bir güzel ve yumuşak ötekisi sert ve insafsız. Aynı zamanda Orpheus'un "Rahmetli karısı"...1962