Celal Bayar ve İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Pakistan Ziyareti


Celal Bayar ve İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin Pakistan ziyareti
Dost ve müttefik Pakistan devlet reisi Eyüp hanın hususi daveti üzerine reisicumhurumuz Celal Bayar 20 şubat tarihinde Pakistan'a gitmişti. 26 şubat tarihine kadar devam eden bu ziyaret sırasında dost ve müttefik İran şahı Rıza Pehlevi'de yine Eyüp hanın davetlisi olarak Pakistan'a gitmiş üç devlet reisi bazı siyasi görüş teatilerinde bulunmuşlardır. Üstteki fotoğraf devlet reisimizin, alttaki ise İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Melike Farah'ın Karaçi hava alanında Eyüp han tarafından karşılanışlarını göstermektedir. Melike Farah şahın arkasındadır. 1960

Farah Pehlevi.