Cihangir Camii


Beyoğlu ilçesi Pürtelaş mahallesinde adını verdiği semtte Marmara ve Boğaziçi'ne hakim yüksek bir tepe üzerindedir güneyinde Fındıklı yokuşu doğusunda Özoğlu sokağı batısında ise Cihangir yokuşu yer alır. Cami bugünkü haliyle ikinci Abdülhamid tarafından 1889'da yaptırılmıştır. Mimari hakkında kesin bir bilgi yoktur fakat Sarkis Balyan tarafından yapıldığı düşünülür. Alt fotoğraf caminin 19. yüzyıl sonlarına ait güneybatı cephesinden bir görünümüdür. 
Cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından pek sevdiği oğlu Şehzade Cihangir anısına yaptırılmıştır. Şehzade Cihangir günümüzde Şehzade Camisinde yer alan türbesinde yatmaktadır. Cami ilerleyen yıllarda birçok yangınlar ve felaketler geçirmiştir. Şu anki mevcut görünümü Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılmış şeklidir.