Dünyada neslinin tükendiği sanılan kuş, Birecik'te bulundu


DÜNYADA NESLİNİN TÜKENDİĞİ SANILAN KUŞ BİRECİK'TE BULUNDU...
KUTSAL KELAYNAK'I YAKINDAN TANIYALIM...
Leyleklerle akraba olan kelaynaklar, çekirge sürülerini yok ettikleri için Eski Mısır'da kutsal sayılmıştır. Urfa halkı da onları çok sevmiştir. Dünyada 40 kadar kalan bu kuş türüne günümüzde yalnız Urfa'da Birecik ilçesinde rastlanmakta. Resimde kuluçkaya yatmış bir kelaynak görülmektedir. Eski Mısır'da halkın taptığı bu kuşların neslini yaşatabilmek için milletler arası bir kuruluş 1,5 milyon liralık bir fon ayırdı...

KELAYNAKLARIN AŞKI
Birecik'teki bir kayalığın üzerine kurulmuş olan bu kelaynak yuvasının uzaktan çekilen fotoğraflarında bir erkek kelaynak ile dişi kelaynak'ın sevişmeleri görülmekte (üstte). Altta ise yavrularını besleyen anne kelaynak görülüyor... 


BİRECİK'İN SEMBOLÜ
Uzmanlar düzenledikleri konferanslarla kelaynakların önemini Birecik halkına duyurdular. Bu münasebetle yapılan geçit törenine de Birecikli ilkokul çocukları ellerinde çeşitli pankartlarla koştular... (1972 Röportaj : Koray Güney - Fotoğraflar : Udo Hirsch)