Güzel Bir Cilde Malik Olmak İçin Günde Bir Dakika Kafi


Güzel bir cilde malik olmak için günde bir dakika kafi
Bu, çiçekler bal mumunun mucizesidir. 
Çok meşgul olsanız bile güzel bir cilde malik olabilirsiniz. Çiçeklerin bal mumunda fevkalade özellikler vardır. Bundan sizde istifade ediniz. Bütün zararlı maddelerle, ölü hücreler, sivilceler ve siyah benekler cildinizden kaybolacaktır. Kısa bir zamanda net bir cilde, taze, sıhhatli ve rahat teneffüs eden, mesameleri açık bir tene malik olacaksınız. 
Dünyanın en üstün mütehassısları senelerce büyük emekler sarf ederek çiçeklerin özünden istihsal etmeye muvaffak oldukları aktif unsurlar Cire Aseptine'de mevcuttur...1962