1970 Lysistrata (Barışa Evet, Erkeklere Hayır)


Barışa "Evet" Erkeklere "Hayır"
İki yıl önce resmi makamlarca yasaklanan "Lysistrata" oyunu hakkında Cüneyt Gökçer  "Gerçek sanatkar bir çıplak kadın resmi yapar alır tablosunu Louvre müzesine asarlar, bir diğeri aynı resmi sokağa çizer gelip silerler." diyor...1970