"Niobe" Hala Ağlıyor mu ?


Niobe hala ağlıyor mu ?
Manisa'da Yarıkkaya'da taşa oyulmuş bir heykel vardır. Bu kayanın üzerinden sular sızar. Bu kayalara oyulmuş heykel Niobe'nindir. Mitolojiye göre Niobe tanrı Zeus'un oğlu Tantalos'un kızıdır. Yarı tanrıça, yarı insan olan kraliçe Niobe'nin çocukları Apollon ve Artemis tarafından öldürülürken yaralanır. Çocuklarının ölümü ve yaralarının acısı Niobe'yi yakar, inler. Tanrılar tanrısı Zeus ona acır ve Niobe'yi taş haline getirir. Söylentiye göre kayalardan sızan sular onun gözyaşları, esen rüzgar da iniltisidir...1970