Pakistan'da Güreş ve Güreşçiler


PAKİSTAN SEYAHATİ İNTİBALARI
PAKİSTAN'DA GÜREŞ VE GÜREŞÇİLER
Bu sanatın öncüleri olan sağlam bünyeli, sade yaşayışlı güreşçiler Kaşmir'den Pakistan'daki Pencap'a 300 yıl önce gelmişler, bugün adları birer efsane halinde dilden dile dolaşan dünya ölçüsünde bir çok ünlü pehlivanlar yetiştirmişlerdir.
(Üst sağ fotoğraf ) GAMA : Gama hasta döşeğinde, kardeşi eski pehlivanlardan İmam (sağında), (alt sağ fotoğrafta) eski şaşalı günlerinde şampiyonluk asası ile.

Eski bir medeniyetin beşiği Lahore şehrinde yetmişini geçmiş bir ihtiyar var. Bu ihtiyar bir zamanın dünyaya ün salmış pehlivanı Gama'dır. Gama'nın ataları arasında ilk ünlü güreşçi Sadık pehlivandır. Sadık pehlivanın Kaşmir vadisinde bir devi sopa ile öldürdüğü efsanesi meşhurdur.
Gama ailesinin ikinci büyük şöhreti Sultan pehlivandır. Birinci dünya harbi sırasında üçüncü isim Kallo pehlivan olmuştur. Kallo'nun Kikkar Singh ile yaptığı güreş meşhurdur. Kikkar, akasya demektir. Ona bu lakabı Hore, Amritsar ve Gujranwala şehirlerinde yerleştirmişlerdir. Burada pehlivanlar hususi bir şekilde yetiştirilir. Üstat denen eski bir güreş piri gençleri yetiştirme vazifesini üstüne alır. Bu gençler 6 veya 7 yaşında çocuklardır.
Çocuklar büyük bir titizlik ve dikkatle seçilir. Vücut yapıları, kabiliyetleri, kuvvetleri ölçülür. En iyileri seçilerek sıkı bir disiplin ve nizam içinde büyütülür.
(Alt fotoğraf) BHOLU : Pakistan'ın şimdiki şampiyonu (1960) Bholu kazandığı son şampiyonluk güreşinden sonra elinde şampiyonluk asası ile taraftarları arasında. Bholu, Gama'nın kardeşi eski pehlivanlardan İmam'ın oğludur. Halen de cihan pehlivanı sayılmaktadır... 1960