Prens Charles


Prens Charles üç parçadan bir adam : Ellerine bakınca hassas bir insan tipi canlanıyor insanın gözü önünde konacak yer bulunamadığı için dizlere bağlanan eller çekingenliği gösteriyor. Ayaklar ayrı bir mana taşıyor kendisini görmeden bu adam dalgın ve savruk diyorsunuz fakat dalgınlığına rağmen ayakkabılar iyi seçilmiş ve iyi boyanmıştır. Ve nihayet bütünü ile karşımıza İngiltere veliaht prensi Charles çıkıyor. Elbisesi muhafazakar biçimde fakat iyi dikilmiştir. Bütün bunlara bakarak prens Charles hakkında şöyle bir hüküm verilebilir : Genç prens ellerinin görünüşü ile hassas ve çekingen, ayaklarının duruşu ile haşarı ve savruk, fakat genel görünüşü ile tipik bir İngiliz centilmeni. Acaba prens Charles bu üç tipten hangisine daha çok uyuyor ?..1970