Rus-Japon savaşında bir Türk subayı : Pertev DemirhanRuslar Kaçıyor !
20. asrın başında son kara muharebelerinin olduğu yerde cereyan eden ve Japonların galibiyeti ile neticelenen Rus - Japon savaşı dünya basın ve halk efkarını çok ilgilendirmişti. O devir Türkiye'sinde de baskı rekoru kıran müthiş bir alaka görmüştü. Fotoğraf Japon askerlerinin süngüsü önünde kaçan Rus Kazak ve topçu birliklerini gösteriyor. Mukden'de Dökülen Kan :
1905 yılının 16 Haziran günü Japon harp gücünün öldürücü kuvveti önünde yenilgiye uğrayan Rus birlikleri tabana kuvvet kaçmaya devam etmişlerdi. Miralay Pertev bu kan ve ateş deryası içinde Rus kaçaklarının peşinden giderken atı vurulmuş, kendi de ayağından yaralanmıştı. Resim o sıra Japon sıhhiye erleri tarafından kendisinin Sikaşi köyündeki bir sargı yerine taşınması esnasında çekilmiştir. 1960