Sovyet istilasından kaçan Almanlar.


Sovyet istilasından kaçan Almanlar. O gün çocukların yaşadığı dehşet ve korku yüzlerinden okunabilmekte idi.