İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı 1962.


SIRLARI ÇÖZEN LABORATUVAR = İSTANBUL POLİS KRİMİNAL (Yazı ve fotoğraflar : İnal Tengizman)
Yeni kurulan (1962) İstanbul polis laboratuvarı sayesinde artık hiçbir cinayetin ve soygunculuk olayının faili meçhul kalmayacaktır. Aşağıdaki yazıda bu ilgi çekici laboratuvarın çalışmaları hakkında Hayat okuyucularına bilgi veriyoruz. Altta yer olan fotoğrafta;
Mukayese mikroskobunda cesetten ve laboratuvardaki kurşun geçmez kutudan çıkarılan mermi çekirdeğinin yiv ve set izlerinin fotoğrafları çekilirken, yanda ise büyütülmüş yiv ve set izlerini görmektesiniz.

Yaprakları hafifçe kımıldatan bir rüzgar esiyor. Ortalıkta büyük bir sessizlik var. Birden bir çığlık bu sessizliği bozuyor. Tok bir gürültü ve yine sessizlik. Sakalları uzamış bir adam etrafındaki ağaçların dallarını elindeki balta ile kesiyor sonrasında öldürdüğü adamın üzerine gelişi güzel atıyor. İşini bitirince de geldiği gibi çekip gidiyor.
1961 yılının başlarında Anadolu'nun ufak bir köyünde zifiri karanlık bir gecede bir olay böyle başlıyor.
Cesedi gören köylüler durumu polise bildiriyorlar. Bundan sonraki olaylar çabucak büyüyerek gelişiyor. Polis, arkasından savcılık işe el atıyor. Olay mahallinde bulunan ağaç dalları ile şüpheli şahsın evinde ele geçen bir balta İstanbul emniyet müdürlüğüne gönderiliyor. Emniyet müdürlüğü bu ipuçlarını Kriminoloji laboratuvarına havale ediyor. Laboratuvarın "Balistik ve alet izleri" bölümü olay yerinden gönderilmiş cesedi örten dal parçaları ile şüpheli şahsın evinde bulunmuş balta üzerinde incelemesini yapıyor ve baltanın ağız izlerinin ceset üzerini örten ağaç dallarının kesik uçlarındaki izlerle aynı olduğunu tespit ediyor. Bu teşhis sayesinde cinayetin faali bulunup tevkif ediliyor.
Avrupa ve Amerika'da sonu bir türlü aydınlanmayan bütün polis olaylarının tahlil edildiği birtakım yerler vardır. Buralarda birkaç saatlik veya birkaç günlük bir çalışma sonunda durum aydınlatılarak suçlular ortaya çıkarılır. Fbi'ların, Scotlan yard'ların en son dayanak noktaları buralardır. Bu yerler kriminalistik polis laboratuvarlarıdır. İşte onların bir benzeri bir süre önce İstanbul'da en yeni ve modern cihazlarla açıldı.

BEŞ AYRI BÖLÜM
İstanbul polis laboratuvarının birbirinden ayrı olduğu kadar gene birbirleriyle çok yakından bağlantısı olan beş bölümü vardır :
1- Mikro analiz ve kimya
2- Balistik ve alet izleri
3- Yazı tetkikleri ve sahtecilik
4- Parmak izi
5- Fotoğraf.
İşte bunlardan yukarıdaki olayı çözen Balistik ve alet izleri bölümü  ateşli ve kesici silahlarla işlenmiş cinayetleri teknik imkanları ve mütehassıs elemanlarının titiz çalışmaları sayesinde neticelendirir. Mikro analizde ise suçlunun ve maktulün elbiseleri üzerine bulunan tozlar, çamurlar, çöpler, kıllar incelenmektedir. Mesela bir evin odunluğunda bulunan ceset üzerindeki elbiseler kuvvetli bir emiciden geçirilir, şüpheli şahsın elbiseleri de aynı emici vasıtasıyla en ince kıvrımlarına kadar emilir. Emicinin filtresi üzerinde ayrı ayrı toplanan tozlar mikroskop altında tetkik edildiği zaman aynı cinsten oldukları tespit edilirse cinayeti şüpheli şahsın işlediği ihtimali artıyor ve tahkikat o yönde yürütülüyor.
Kimya tahlillerinde, ki bu işi bugün Adli tıp üzerine almıştır. Kimyevi maddeler, kan ve mayiler tetkik edilerek olayların aydınlatılmasına çalışılıyor.
Yazı tetkiki ve sahtecilik bölümünde adından da anlaşılacağı gibi yazılar, evrak sahtekarlığı, tehdit mektupları, rüşvet olayları, sahte çekler ve bonolar üzerinde kasten yapılmış tahrifler incelenmekte.
Bununda türlü şekilleri var. Mesela tahrif edilmiş bir çek, bono veya senet üzerinde laboratuvar mürekkep testi denilen bir yöntemi uygular. Belirli marka mürekkeplerin kendilerine has boya özellikleri vardır. Tetkiki gereken bir çekin üzerine laboratuvarda saf su püskürtülür. Mürekkeple yazılmış yerlerdeki su kabarcıkları filtre kağıtları ile emilir. Bu filtre kağıtları bir müddet dinlendirildikten sonra emdiği su ile karışan çekteki mürekkep boya özelliğine göre renk tayflarına ayrılır. Bunlarda mürekkep fabrikalarınca polis laboratuvarları için hazırlanmış test kartonları ile karıştırılınca çeke değişik cins mürekkeple ilaveler yapılmışsa derhal meydana çıkar.
Şüpheli herhangi bir evrakın veya senedin okunmaması istenen bir yeri kasten boya, mürekkep gibi bir madde ile kazara dökülmüş gibi kapatılırsa bu sefer enfraruj filmi ile resmi çekilince üstü kapanan yazıyı rahatlıkla okumak mümkündür. Gene rüşvet olaylarında karşı tarafa verilecek para önce bu laboratuvara getirilirse uzmanlar paranın üzerine gözle görülmeyen birtakım kimyevi maddelerle işaret koyarlar sonrada rüşvet zanlısının üzerinden alınan para gene buraya getirilip ultraviyole ışığı altına tutulur. İşaretlenmiş para bunların arasında ise gözle normal şartlar altında görülmeyen kimyevi maddelerle yapılmış işaretler bariz şekilde meydana çıkar ve hadisede böylece aydınlanır.

64 MİLYAR PARMAK İZİ
Parmak izi bölümü çalışmalarını bu konudaki çok eski bir buluşa borçludur. Parmak izi ilk olarak Çin'de 650 yılında bir kanun ile imza yerine kullanılırdı. Avrupalıların parmak izi ile meşgul olmaları Bengal'de 1858'de Hershell ile başlamıştır. Hershell, Hintlilerin elleri ile temas ettikleri bir vesikada taahhütlerine imzalarından daha sadık kalacaklarını ümit etmiş ve 1877 yılına kadar yerlilere parmak bastırmak suretiyle anlaşmalarını imza ettirmiştir.
Uzun zaman zarfında parmak izleri alınan aynı şahısların parmak izlerinde hiç değişiklik olmadığı dikkati çekmiş ve nüfus işlerinde, hapishanelerde mahkumların parmak izleri alınmıştır. Parmak izleri hakkında ilk neşriyat Londra'da 1880 yılında Noture dergisinde Dr. Faulds tarafından yapılmıştır. Dr. Faulds, İngilizdir. Tokyo hastanelerinde çalıştığı sıralarda parmak izlerinin şekillerini incelemiş benzemezlikleri ve değişmezliklerini görerek teşhisini yapmış ve her zaman şarabını içen hizmetçisini parmak izi sayesinde yakalamıştır. 1886 yılında Hanri Galton adlı bir İngiliz polisi parmak izleri ile teşhis işini ele aldı ve zengin bir iz koleksiyonundan herhangi bir fişin nasıl bulunacağını gösteren bir tasnif şekli buldu. Galton'un hesabına göre birbirine benzeyen iki izi bulabilmek için 64 milyar parmak izini gözden geçirmek lazımdır. Parmak izlerinin birbirinin tamamen aynı olacak iki insanın doğması içinde 4.660.337 yüzyıl geçmesi lazımdır ki insanı hayrete düşürecek bu büyük rakamları yalanlayacak bir hadiseye şimdiye kadar tesadüf edilmemiştir. Böylece görülüyor ki olay mahallinde bulunan parmak izlerini değerlendirmek oldukça güç bir iştir. Bunu tespit için iki usul vardır : Biri tozlama, diğeri de parmak izi şüphesi bulunan eşyayı kimyevi bir maddenin buharına tutmak ki, bu umumiyetle çok kuru tene sahip parmakların bıraktığı izleri tespit edebilmek için kullanılır. Böylece elde edilen izler icabında birkaç yüz defa büyütülerek metotlara uygun şekilde karakteristik noktalarından incelenir ve şüpheli şahsın izine benzeyip benzemediği araştırılır. Böylece olayın aydınlanması kolaylaşır.
Laboratuvarın dört bölümü ile müşterek çalışan birde fotoğraf kısmı vardır ki burasıda her kısma gelen olayı muhtelif usullerle fotoğrafla tespit ederek objektif bir şekle koyar.
İşte böylece Amerika'da Fbi ve İngiltere'de Scotland yard'da kurs görerek yetişmiş olan teknik uzmanların dikkatli çalışmaları ile İstanbul polis laboratuvarında çözülmesi en zor olay bile çözümü basit bir mesele haline gelmektedir.
Bütün insanlar suç işlerken birtakım tedbirler alır ve zekalarını kullanarak yakalanmamaya çalışır. Oysa olayların çoğunda suçlu çok basit ve önemsiz görünen birçok hata yapar. Bu yüzdende yakalanırlar. Yeter ki adli makamlar hadiseleri zamanında buraya havale edebilsinler... 

PARMAK İZİ TESPİTİ : Fotoğrafta cinayet şüphesi olan olayda maktulün yatağının başucunda bulunan bir bardak üzerinde parmak izi tespit çalışması görülüyor.
KURŞUN GEÇİRMEYEN KUTU : Cinayet mahallinde bulunan tabanca ile laboratuvarda içi pamuk ve mukavva dolu bir kutuya ateş edilerek çıkan kurşunun tetkiki... 

Balistik uzmanı cinayet delili balta ile kesilme şüphesi bulunan dal parçalarındaki izlerin baltanın ağız izleri ile benzerliğini araştırırken görülmekte... 

En Üstte tahrif edilmiş bir yazının enfraruj filmi ile tespit edilmiş şekli görülmekte.
Üstte solda : Rüşvet alma hadiselerinin tespitinde paranın kimyevi madde ile işaret işlemi. Üstte sağda : Birbirine asla benzemeyen parmak izlerinin karakteristik noktalarının şeması görülmekte.
Altta solda : Bir emici ile olayın delilleri olan elbiselerden toplanan tozlar dikkatle incelenirken. Altta sağda : Mikroskop altında yapılan mürekkep testi çalışması görülmekte...