1981 M. Kamil Dürüst fotoğraf sergisi.


Mostar köprüsünü izleyen turist grubu. 

Türk - İslam medeniyetinin kültür ve sanatının yurt dışındaki eserlerinden 130'unun fotoğrafları sergilendi.
Türkiye dışındaki Osmanlı eserleri
İtü mimarlık tarihi ve restorasyon enstitüsü üyesi M. Kamil Dürüst'ün hazırladığı ve Türkiye Turing kurumunun bir kültür ve sanat hizmeti olarak düzenlediği sergi, İstanbul ve Ankara'da açılmış büyük ilgi görmüştür.
Yalnız Osmanlı Avrupa'sı dediğimiz Balkan ülkelerinde (Rumeli), Akdeniz ve Ege adalarında bu eserler 19.000'e yaklaşmaktaydı. Bunlar Türk-İslam medeniyetinin kültür ve sanatının oralarda kalmış tarih hazineleri ve mirasıdır.
Fakat ne yazık ki bu tarihi miras o ülkelerin milli ve dini fanatizminin tahribinden, savaşların ve zamanın yıpratması etkisinden kurtulamamıştır. Buna rağmen bu bereketli kültür mirasından az da olsa günümüze kadar kalabilmiş örnekler vardır.
Sergide araştırmacı M. Kamil Dürüst'ün yedi ülkede (Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Kıbrıs, Suriye, Suudi Arabistan) çektiği fotoğraflardan seçilmiş 130 eserin fotoğrafı yer almıştır...1981