Vicks Öksürük Pastilleri


Vicks 

Öksürük pastilleri
(1970)