1967 Ziya Gökalp'i anma töreni.


Türk düşünürü Ziya Gökalp'in hatırasını anma töreni eğitim çevrelerinde olduğu kadar halk arasında da büyük alaka uyandırmıştır. Tören sırasında mezarı başında yapılan konuşmalarda merhumun Türk edebiyatına ve düşünce hayatına yaptığı hizmetler belirtilmiş, milliyetçilik anlayışı ve bu yoldaki çalışmaları anlatılmıştır. Bilindiği gibi Ziya Gökalp Diyarbakır'da doğmuş ve İstanbul'da darülfünun'da müderris olarak vazife görmüştür...1967