Leonardo da Vinci'nin "Bakire Meryem ve Çocuk" isimli eskizi.


Leonardo da Vinci'nin "Bakire Meryem ve Çocuk" isimli eskizi.

EĞER HALKTAN 20.000.000 LİRA TOPLANAMAZSA VINCI'NIN TABLOSU SATIŞA ÇIKACAK !
Son aylarda Leonardo da Vinci'nin "Bakire Meryem ve Çocuk" adlı eskizini Royal Academy'nin satışa çıkarması Londra sanat hayatının en mühim hadisesini teşkil etti. Akademi 800.000 İngiliz lirasına (20 milyon Türk lirası) ihtiyacı olduğunu, bu parayı ne devletten ne de başka bir yerden temin edemediğini ileri sürerek büyük ressam Vinci'nin eskizini 1.000.000 İngiliz lirasına satışa çıkarmaya mecbur kaldığını ilan etti.
Hadise ortaya bu şekilde atılınca halk ve hükümet bu eserin satılıp belki de İngiltere'den başka memlekete gitmesine şiddetle muhalefet etti. Fakat akademi paraya ihtiyacı konusunda ısrar etmekte ve kararını değiştirmiyordu.
Hadise umumi efkar üzerine o kadar şiddetli bir tesir yaptı ki 1903 senesinden beri bugün İngiltere müzelerindeki kıymetli sanat eserlerini milletin malı yapmakta şöhret kazanmış olan "National art collections fund" harekete geçmeye mecbur oldu. Royal academy ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Vinci'nin eskizini 31 mart ile 31 temmuz arasında National gallery'de halka teşhir edecek ve halktan toplayacağını ümit ettiği 800.000 İngiliz lirasıyla eseri Royal Academy'den satın alarak millete mal edecekti.
Akademi buna razı oldu. 1498 yılı civarında yapılmış ve o zamandan beri hiç tamir görmemiş olan eskiz National gallery'e getirildi. Halka teşhir edilmek üzere gerekli bütün emniyet tedbirleri alındı. Son yıllarda müzelerden tablo çalma hadiseleri çoğaldığı için emniyet tertibatı o kadar sıkı tutuldu ki, eskizin bulunduğu yerin etrafı halk yaklaşmasın diye bir kordonla çevrilmekle kalmadı, tablonun altına bir "gözcük" kondu. Bu gözcük doğrudan doğruya İngilizlerin meşhur polis teşkilatı Scotland Yard'a bağlı idi ve müzede tablonun karşısına geçip onu seyredenleri polise gösteriyordu. Şayet seyircilerden biri kordondan içeri bir adım atacak olsa Scotland Yard'daki bütün alarm zillerinin hep beraber çalması içinde özel bir elektrik tesisatı yapılmıştı.
31 Mayıs'ta halktan toplanan para 300.000 İngiliz lirasına baliğ olmuştur ve böyle bir tablonun İngiltere'den gitmemesi için halk iane vermeye devam etmektedir. İdarecilerin söylediklerine göre bu iki ay zarfında 400.000'den fazla kişi Vinci'nin eskizini görmüştür. Müzeye konmuş iane kutularından her gün ortalama 240 İngiliz lirası çıkmaktadır. Bunun 14 lirası çeşitli yabancı paralardır. Memleket dışındaki İngilizler'de yardım yapmaktadırlar. Gene idarecilerin söylediğine göre en yüksek yardımı isminin gizli kalmasını isteyen bir hanım yapmıştır. Bu hanım 10.000 İngiliz lirası vermiş bulunmaktadır.
İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'de eskizi görmüş ve yardım yapmıştır. Ancak kraliçenin yaptığı para yardımlarının miktarının açıklanması yasak olduğundan bu da gizli tutulmaktadır. Meşhur Fransız ressamı Segonzac, halen yardım yapan yegane yabancı sanatkardır.
31 Temmuza kadar 800.000 lira toplanamadığı takdirde yardım yapanlardan adresleri bilinenlerin paraları iade edilecek ve 200 yıldan beri İngiltere'de bulunan bu eseri Akademi açık arttırma ile satacaktır...1962