Bedia Muvahhit


BEDİA MUVAHHİT = "Vasfi ile dövüştüğüm gece..."
Şehir tiyatrosunda 1967-1968 sezonu için İbnürrefik Ahmet Bey'in "Hisse-i Şayia"sını hazırlamıştık. Oyun aslında adapte idi ama bizim örf ve adetlerimize çok güzel bir şekilde uydurulmuştu.
Faika hanım isminde 1910 yıllarında İstanbul'da yaşayan bir hanımı oynamıştım. Faika hanım evlidir fakat bir türlü kocasıyla geçinemez ve sonunda ayrılırlar. Aslında karı-koca birbirlerini sevmektedir nitekim kızlarının istikbalini bahane ederek sık sık buluşur ve görüşürler. Sonunda da tekrar birleşirler. Faika hanım gayet zeki, alafranga ve çok şık giyinen bir hanımdır. Herkesin siyah çarşaf giydiği bir devirde o mor çarşaf giyecek kadar cesaretlidir.
Bu oyunu halk da çok beğenmişti. İstanbul'dan sonra Ankara'da da uzun zaman temsil etmiştik. Vasfi ile oynadığım için rahattım. Piyesin bir yerindeki kavga sahnesinde Faika hanımdan daha fazla sinirlenmiş ve Vasfi ile adeta dövüş yapmıştık...1970 Hayat Dergisi.