Sirkeci Büyük Postane Binası (Posta ve Telgraf Nezareti)
Binanın inşa olduğu döneme ait iki ayrı fotoğraf.

Mimar Vedat Tek tarafından tasarlanmış ve 1905 yılında yapımına başlanmış İstanbul, Sirkeci büyük postane (yeni postane) Osmanlı dönemi adı ile Posta ve telgraf nezareti binası...

Binanın inşası 1909'da tamamlanmıştır. 1930'lu yıllarda "Yeni postane", sonradan "büyük postane" olmuştur. Yapı mimar Vedat Tek'in ilk eseri olup 1. ulusal mimarlık akımının ilk örneklerindendir. Giriş kapısı üst tarafında çini işleme ile Osmanlıca "Posta telgraf nezareti" yazılıdır. 4 katlı ve 3200 metrekarelik binanın girişi basamaklarla yükseltilmiş ve ön cephesinin her iki köşesi de öne çıkarılıp, yükseltilerek üstleri kubbe ile kapatılmıştır. Binanın içinde 3 kat boyunca yükselen dikdörtgen bir orta mekan ve bunu çevreleyen odalar vardır. Süslemeler 16. yüzyıl Osmanlı üslubunu andırır. Cephe yontma taş ve mermer harmanıdır. Tuğlaları Vedat Tek'in özel olarak tasarladığı düşünülmektedir. Ana giriş oldukça büyük bir salona açılır. Çatıya dek yükselen tavan turuncu ve mavi renk ağırlıklı cam ile kaplıdır. 
Bina 1927-1936 yılları arasında İstanbul Radyosu olarak hizmet vermiştir. 1958 yılında tamamen posta ve telgraf hizmetinde kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde İstanbul Avrupa yakası Ptt başmüdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Ayrıca girişte sağ kısımda İletişim ve telekomünikasyon müzesi yer almaktadır... 2012