Güçlü Kadın


 Güçlü Kadın : Milyonlarca insanın derdi ile uğraşan ama genç görünüşlü bir kadındır Hindistan başbakanı Indira Gandhi. Babası Nehru'dan insanları severek yönetmek yeteneği miras kalmıştır kendisine.
520 milyon Hindistanlının kaderine hükmeden 53 yaşındaki bayan Indira Gandhi gelmiş geçmiş yönetici kadınların en güçlüsü.Halk Arasında : Bayan Gandhi küçük evinin bahçesinde her gün yurttaşları ile konuşur. Ve boynuna asılan çiçek demetlerini hoşnutlukla karşılar...1971