Dünyanın Cep Ülkesi : San Marino.


DÜNYANIN CEP ÜLKESİ SAN MARINO

Liliput Ordu : Minik ülke savunmaya önem verir. San Marino'da askerlik mecburidir ve devletin 180 kişilik bir ordusu vardır. 

ÜLKENİN İKİ BAŞKANI : Cumhuriyetle yönetilen San Marino'da icra kuvveti 6 aylık süre için seçilen iki başkanın (naip) elindedir.  

Avrupa'nın en küçük ülkesi San Marino gelirini turistlerin çarşı pazarda alışverişlerinden, pulculuktan ve şarapçılıktan elde eder.
Sağdaki fotoğrafta görülen Titano dağının tepesindeki bu kale San Marino'nun amblemidir. Adeta bir kartal yuvasını andırır...

Titano dağı küçük bir dağdır, yerden yüksekliği 750 metreyi bile bulmaz ama dik ve sivri tepesiyle çevresine yüksekten bakan bir konuma sahiptir. Hele tepesindeki kale bir kartal yuvasını andırır. Titano dağı İtalyan çizmesinin ortasını fermuar gibi ikiye bölen Apenin dağlarının Adriyatik denizine bakan kıyılarında yükselir. Agenin dağları yüksekliği az olan dağlardır. Ancak dinçliklerinden olsa gerek, sarp gibi görünürler. Adriyatik denizine kol atan sırtlarda böyledir. Varisli bir bacakta olduğu gibi kabaran tepeciklerinin arasında derin vadiler uzanır. Keçi yollarından (şu an asfalt) kıvrıla kıvrıla aşağılara inildikçe bitkilerinde türleri değişir. Öncesinde çam, ardıç ve kayınların gölgeleri pınarlara düşer. Sonrasında çalı ve makilerin arasında insan boyunda şimşirler kıyıları örter.
Bugün Titano dağını çevreleyen üç karışlık toprakta yalnız Avrupa'nın değil, dünyanın en küçük ülkesi, en eski cumhuriyeti San Marino'nun mavi-beyaz bayrağı dalgalanır. San Marino geçmiş ve yaşayışıyla Walt Disney'in Disneyland'ını bile geride bırakır.
Üç karışlık bu ülke adını Dalmaçyalı bir duvarcı ustasından alır. Marinus adlı bu duvarcı koyu bir hristiyandır. 4. yüzyılın sonunda çökmek üzere olan Roma'dan uzakta bir derviş hayatı sürme özleminde idi. Yanında bir incil, iki parça giyim eşyası ve iki keçi ile Titano dağının yolunu tutar. Çağ barbarların İtalya'da hüküm sürdüğü çağlardır. Kaçanlar dağ ve tepelere sığınırdı o dönemler. Titano dağı su sebeple insanlarla biraz olsun dolar. Marinus'un ne kadar yaşadığı bilinmemektedir. Ama ölümünden sonra kilise onu aziz ilan eder. Duvarcı Marinus olur St. Marino. Yerleşenler bu adı o sivri tepeyi çevreleyen üç karışlık toprağa verirler. Böylece minik San Marino'nun temelleri atılmış olur.
San Marino'nun dünya devletleri arasına dahil olması 17. yüzyılın ortalarına denk gelir. 1631'de Papa Urbanus bir fetva ile ülkeyi devlet ilan etmiştir. O yıl ülkenin nüfusu sadece 3.000 kişi, yayıldığı topraklarda 39 kilometre kare. Bugün durum toprak yönünden değişmemiş olsa da şu anki nüfus 20.000 kişidir.
Avrupa'nın üç minik ülkesi hakkında yaygın bir söz vardır : "Andorra'yı oduncular, San Marino'yu duvarcılar, Liechtenstein'ı da çobanlar kurdu..." denir. Andorra bugünde oduncuların ülkesidir, ama diğer iki ülke bayağı değişmiştir. Liechtenstein masallardaki prensliklere benzer, halkı iyi eğitimlidir. Dünyanın en iyi kitaplarını, en iyi pullarını basmakla övünürler...1973