Fahrettin Kerim Gökay kütüphanesi açılışı.


İmar ve iskan bakanı Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 20.000 ciltlik şahsi kütüphanesini İstanbul belediyesine vermiş bulunmaktadır. Bu kütüphane halen belediye tarafından türbe'de düzenlenen bir binada kendi adına halka açılmıştır. Resimde Gökay kütüphanesinin açılış merasiminde görülüyor...1962