Halide Edib Adıvar Polatlı cephesinde


 Top başında : Polatlı'nın kuzeyinde yapılan taarruzda parçalanan 15'lik topun başında karargah mensupları edip kızı Halide onbaşı ile birlikte.Karşı karşıya : İzmir'in kurtuluşundan sonra Edip kızı Halide onbaşı'da bu güzel şehre misafir oldu. Orada muharrir Falih Rıfkı Atay ona ecnebi basına mensup şöhretli iki harp muhabirini getirdi. Bu iki yabancı yazar; asker Halide'nin kurtuluş savaşı ve zaferi ile ilgili intibalarını bizzat edip Halide'nin dilinden dinlediler.