Haydarabad Prensesi Nilüfer


HAYDARABAD PRENSESİ NİLÜFER
NEW YORK MUHABİRİMİZ SARA KORLE BİLDİRİYOR :
New York'ta müzikle tedavi cemiyetinin balosuna Türk asıllı Prenses Nilüfer başkanlık etti.
Bu baloyu tertip eden teşkilatın gayesi hastanelerde müzik ile tedavi usulünü gerçekleştirmektir. New York özel muhabirimizin bu konu ile alakalı bir yazısını aşağıda takdim ediyoruz...1962

Amerika'da da dünyanın her tarafında olduğu gibi sosyal yardım maksadıyla kurulmuş yüzlerce cemiyet vardır. Bu cemiyetlerin başlıca geliri hibe edilen aidatlardan başka sık sık tertiplenen balolar, kermesler, konserler ve piyango girişimleridir. En fazla gelir balolardan geldiği için kışın New York'un büyük otellerinde hemen hemen her iki gecede bir baloya gitmek mümkündür. Bazen biletlerin adam başına 100-150 dolar olduğu bu balolarda her zaman aynı simalara rastlanır. İsminin gazetelerdeki dedikodu sütunlarına geçmesini isteyen zenginler, daima göz önünde bulunmak isteyen sosyete mensupları, reklam peşinde koşan artistler, balolarda harcadıkları paraları gelir vergisinden indirebilecek iş adamları böyle toplantılarda her zaman hazır ve nazırdırlar.
Salonlar o kadar süslü, yiyecek içecek o kadar boldur ki bazen hayır cemiyetinin eline bu yüzden pek az para kalır.
Bu kış mevsiminin en meşhur balosu "Müzik sanatkarları yardım sandığı ve muhtaç hastaları müzikle tedavi cemiyeti"nin tertiplediği balo idi. Her yıl verilen bu balonun hususiyeti Amerika dışından davet edilen meşhur bir kişinin baloda şeref misafiri olarak bulunmasıdır. Bundan evvel Avrupa hanedanına mensup birçok kimse bu vazifeyi görmüştür. Geçen yıl şeref misafirleri Yugoslav prensi ve prensesi Tamislav idi. Bu sene ise Türk asıllı Haydarabad prensesi Nilüfer davet edilmişti. Zarif ve güzel prenses, Nilüfer, New York'a gelmiş akabinde baloya riyaset etmiş ve cemiyetin yaptığı işlerle yakından alakadar olmuştur. Gazetelerde çıkan yazılarda Prenses Nilüfer'den hararetle bahsedilmekte ve kendisine Milletler arası iyi niyet elçisi sıfatı verilmektedir.

CEMİYET NASIL ÇALIŞIYOR ?
Bu baloyu tertip eden teşkilatın gayesi normal olarak alıştığımız ve bildiğimiz cemiyetlerden biraz farklıdır. Modern tıp usullerine inanmış olan cemiyet üyeleri hastanelerde müzik ile tedavi usulünü gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bir taşla iki kuş vurmak isteyen cemiyet hem hastalara yardım etmek, hemde muhtaç müzisyenleri korumaya çalışmaktadır. Çalgı aleti alamayan sanatkarlara mali yardımda bulunmak ve iş temin etmekle yetinmeyen cemiyet bu gibi sanatkarlardan müteşekkil olan orkestraları veya tek şahısları çeşitli hastanelere ve müesseselere gönderip konser ve müzik dersi verdirmektedir.
Bugün artık Amerika'da hastaları tedavi etmek için kullanılan ilaçların yanında musikiden de istifade edilmektedir. Musiki ilacın yerini tutmamakla beraber birçok olayda hastanın üzerinde % 100 müspet tesir bırakmaktadır.
Fen adamları ve müzisyenler bu hususta araştırmalar yapmakta ve musikinin insan vücudu üzerindeki tesirlerini tespit etmektedirler.

MUSİKİNİN AKIL HASTALARINA TESİRİ
Prenses Nilüfer, New York'ta hastaneleri gezerken bir defa bende ziyarete iştirak ettim ve New York'un en meşhur hastanelerinden biri olan Bellevue hastanesine gittim. Orada müziğin hasta ve felçli çocuklar, akıl hastaları üzerinde yaptığı tesiri gözümle gördüm. Bir hayli büyük olan ve içerisinde en aşağı 3.000 kişinin çalıştığı Bellevue, Amerikanın en eski, en harap ve en bakıma muhtaç hastanelerinden birisidir. Muazzam, köhne bir hanı andıran bu devlet hastanesinde en iyi doktorlar, en yeni aletler, tam teçhizatlı ameliyathaneler vardır. Burada hemşirelerin ve bakıcıların önemli bir kısmını kendilerini yardım işlerine adamış gönüllüler teşkil etmektedir...1962