Kırmızı oda, Dolmabahçe sarayı


Napolyon Sultan Abdülhamid'e biri büyük ikisi küçük olmak üzere üç antika masa hediye etmiştir. Büyük olanın üstünde çepeçevre 12 genç kadın resmi ve ortada Napolyon'un kendi portresi bulunmaktadır. Bu masalar padişah Abdülhamit'in özel misafirlerini kabul ettiği ve içinde çok miktarda altın eşyanın bulunduğu kırmızı odadır. 1962