Sevim Tuna & Gönül Yazar


Plak dünyasında fırtına var:
Bir plak firmasının ikiye bölünmesi üzerine artistleri güç duruma düştüler. Aralarında sevim tuna, gönül yazar gibi tanınmış iki yıldız da bulunan sanatçılar nasıl davranacaklar ?
Gönül Yazar son aylarda en çok dikkati çeken artistlerden biri.
Sevim Tuna'nın dinleyici üzerindeki etkisi ve sahneye her çıkışında bir revü zenginliği getirmesi rakiplerini kıskandırmaktadır. Bilindiği gibi artistler firmalarla yaptıkları anlaşmalarda her yıl için yaptırılması söz konusu olan plakların sayısını da şart koşmaktadırlar. Bu şart yerine getirilmediği taktirde kendilerini serbest sayar, başka firmaya geçerler.
Şimdiki halde iki ünlü artistin kollarından birini bir firma, ötekini bir başkası iki tarafa çeker durumdadırlar. Nerede, nasıl kopacağı ve kopunca nasıl bir fırtına çıkacağı henüz belli değildir. İki firmadan biri bütün anlaşmaları kendi üzerine alırsa ve ötekine ihtiyacı oldukça eskisi gibi şans tanırsa artistler de buna evet derse durum patırtısız, gürültüsüz geçebilir...1968