Roma taş yazıtı M. Ö. 2. yüzyıl Gönen Balıkesir.


Roma taş yazıtı M. Ö. 2. yüzyıl Gönen Balıkesir. (1970)