1970 Silifke Fotoğrafı.


Yüksek konumdan çekilmiş Silifke genelini ve köprüyü gösterir 1970'den bir görünüm.