Mustafa Kandıralı


Türk müziğinde bir numaralı klarnetçi olarak tanınan Mustafa Kandıralı bir İtalyan müessesesinin dikkatini çekmiş ve kendisine 10.000 lira değerinde bir klarnet hediye edilmiştir. Bu müessese yıllardır klarnet yapmakla şöhret almış bir müzik aletleri fabrikasıdır. Türk müziğine yakınlık göstermektedir. Şeref holünde dünyanın en ünlü klarnetçileri yanında Şükrü Tunar'ın da resmi bulunmaktadır.
Mustafa Kandıralı birkaç ay önce aynı derecede değerli olan kendi klarnetini çaldırmış ve kimseye bir şey söylememişti fakat üzüntüsü yüzünden okunmaktaydı.
Kendisini ilk teselli eden Zeki Müren'in vaat ettiği pırlantadan klarnet yaptırmasına lüzum kalmadan yukarıda bahsettiğimiz İtalyan firması davranmış ve on bin liralık bu klarneti hediye etmiştir...1968