Uyanık Yerli, Giyom William Tell ve Kurban.Uyanık Yerli, Giyom William Tell ve Kurban. (1962 Guy Bara)