1970 Manisa Fotoğrafları.


Manisa : Ege'nin ikinci büyük şehri (D. Diköz)

Gediz nehri üzerindeki Demirköprü barajı gölü - Volkanik verimli topraklar. 

Yeşillikler içindeki Manisa'da bir sun'i göl. 

Salihli'nin kuzeyindeki yeşil vadi ve sırtlar. 

Manisa'nın üzümden sonra en büyük ürünü tütündür. 

Sulama tesisleri : Adala bucağı dolaylarında Gediz nehri üzerinde yapılan sulama tesislerinden biri. Demirköprü barajı da buradadır. 

Manisa, Osmanlı eserleriyle dolu bir şehirdir. Önde görülen Mimar Sinan'ın son eserlerinden Muradiye camisidir. 

Eteklerden ovaya doğru açılan Manisa'nın genel görünüşü. 

Manisa'nın büyüyen ve gelişen caddelerinden birinin kuş bakışı görünüşü. 

Sard şehri : Eski Lidya'nın başkenti olan Sard (Sardes-Sardis) Manisa'nın 52 km batısındadır. Bugün kalıntıları görülen Sard eski çağların büyük şehirlerinden biriydi. Lidyalılar Sard'ı süslemişlerdi. Daha sonra ilk çağda Romalılar ve Bizanslılar çağında da şehir önemini kaybetmedi. Sard'da özellikle 1. yüzyıl Romalılar devrinden kalan birçok tapınak, eğlence yeri ve diğer kalıntılar dikkati çeker. Resimde Lidya'nın başkentinden Artemis tapınağı görülüyor. (V. Hakarar)

Manisa : Ege'nin ikinci büyük şehridir. Dağ eteklerinden ovaya doğru yelpaze gibi uzanır. 

Soma : Şehrin ve Bakırçay vadisinin görünüşü. 

Akhisar : Manisa'nın en büyük ve en kalabalık ilçesi. 

Salihli : İlin büyük şehirlerinden biridir. 

Demirci : İlçe merkezinin yeni kısmının görünüşü. 

Sultan cami Osmanlı çağı anıtlarının eskilerindendir. 

Muradiye cami : Mihrabı ve çini süsleri bir şaheserdir.