Çöl ortasındaki ışıklar şehri Mekke


Çölde ilerlerken birdenbire karanlık gecenin içinde bir ışık demeti semaya doğru yükseldi :  
Mekke'ye yaklaşmıştık.
500.000.000 Müslümanın ibadetlerinde daima yöneldiği kutsal yapı : Kabe. 

Çöl ortasındaki ışıklar şehri Mekke. 
Çölde yer yer karargahlar kurmuş bulunan Suudi Arabistan birliklerinden bir grup toplantı halinde. Bizi aramaya çıkan askerler bu birliklerden birine bağlıydı.


Hacılar geçtikleri yol boyunca uçsuz bucaksız bozkırlar, çöller görürler. Bazen çadırlara da rastlanır. Bu çadırlar yerli Bedevilere aittir. Yukarıdaki resim hacca gidenlerin sık sık gördüğü Bedevi çadırlarından birkaçını gösteriyor. 


Mekke'nin kapısında ihramlarımızı giyerek kutsal şehre girmeye hazırlandık... 1962 Hayat Dergisi.