"İyi ki Prenses Margaret ile evlenmedim"


İYİ Kİ PRENSES MARGARET İLE EVLENMEDİM !
Halen küçük çocuğu ve sevdiği eşi ile Paris civarında bir çiftlikte oturan Townsend çok mesut olduğunu ifade etmektedir.
Prenses Margaret'in bir zamanlar uğruna her türlü fedakarlığı göze aldığı, çılgın gibi sevdiği söylenen Albay Peter Townsend bugün Armstrong Jones'un yaşamak zorunda kaldığı çevrede karşılaştığı müşkülleri görmekte ve bir saray mensubu ile evlenmemiş olduğuna şükür etmektedir. Şayet Margaret bir prenses olmasaydı Townsend hiç kuşkusuz ondan vazgeçmezdi. Bugün Paris civarında bir çiftlik evinde severek evlendiği bir eşi ve çocuğu ile gayet mesut yaşamakta. Townsend gerçek saadetin birazda mantık yolunda bulunacağına inanıyor ve Prensese karşı olumsuz hislerinin değişmediğini söylüyor.
Üstte Townsend ailesi At, köpek ve çocukları ile görülmekte...1962