Karyatid heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi.


Karyatid heykeli, Caryatids - İstanbul arkeoloji müzesi 
Arkazian şekilde Karyadit kadın heykeli şeklinde sütun ya da dikme. 
Tralles, Aydın - Erken Roma dönemi İ.Ö. 1. yüzyıl