Nymphe heykeli, İstanbul arkeoloji müzesi.


Nymphe heykeli - Kır, su, orman perisi.
İstanbul arkeoloji müzesi