Pan heykelciği, İstanbul arkeoloji müzesi.


Pan heykelciği - Çobanların ve kırların tanrısı.
İstanbul Arkeoloji Müzesi