William Shakespeare'in Doğduğu Ev.


Stratford'da müze haline getirilen Shakespeare'nin doğduğu ev.  


 Kendisinden hayli yaşlı olduğu için müşterek bir saadet sağlayamadıkları söylenen söylenen William Shakespeare'in karısı Anne Hathaway'in aynı semtteki evinin şimdiki hali...1962 Hayat Dergisi.