Türkiye İş Bankası Aile Kumbaraları


Aile Kumbaraları
Geçen sene bu ayda kumbara alan yüzlerce ailenin şimdi üçer, beşer yüz lira birikmiş paraları vardır. 
Türkiye İş Bankası
(1936)