Dr. Mükerrem Sarol, Leyla Sarol


Sarol'ların masası: Hilton'un şadırvanında yılbaşı genellikle sakin geçiyordu. Bu arada en fazla dikkati çeken masa eski demokratlardan ve yılın babalarından Dr. Mükerrem Sarol, güzel eşi Leyla Sarol, kızı Gül ile damadının birlikte oturdukları köşe oldu...1970