Ernst Fasting


Ernst Fasting
Beynelmilel Nakliyat ve Batı Almanya Devlet Demir Yolları Seyrüsefer
Türkiye Genel Acenteliği
İstanbul, Galata Bankalar caddesi Adalet han 28/31 Telefon : 46505
(1953)