Halk var gücüyle seni ıslıklarken sen kendini alkışlarsan, bunun ne zararı olabilir ?


Halk var gücüyle seni ıslıklarken sen kendini alkışlarsan, bunun ne zararı olabilir ?
İşte kendini alkışlamanı mümkün kılan tek şey deliliktir !
Erasmus, Deliliğe övgü