İspanyol Prensi Carlos Hugo ve Hollanda Prensesi İrene aşkı


HOLLANDA PRENSESİ IRENE'DE AŞKI TAHT VE TACINA TERCİH ETTİ...

İspanyol prensi Don Carlos Hugo uğruna mezhebini terk eden Irene Hollanda'yı birbirine kattı... Aşk uğruna Hollanda tahtı üzerindeki haklarından vazgeçen ve mezhep değiştiren Hollanda prensesi Irene ve sevgilisi Don Carlos Hugo sığındıkları aşk yuvasında oldukça mesut görünmekteler 1964