Karı dırıltısından ölen Esseyid Halil Ağa'nın ruhuna Fatiha...Karılarının ve anasının kavgalarından kahrolarak ölen Halil ağa isminde bir adamın vasiyetiyle kabir taşına şu satırlar yazıldı.
Karı dırıltısından ölen Esseyid Halil Ağa'nın ruhuna fatiha...
Hicri 1260