Kenneth Battelie


Jacqueline Kennedy Onassis'in berberi Kenneth Battelie Önce kısa saç : Kenneth daima "kısa ve dümdüz saç" modasının savunucusu olmuştur. Yıllardan beri Jacqueline Kennedy Onassis'in berberliğini yapan Kenneth 1961 yılında saç modasının Oscar'ı sayılan meşhur armağanı kazanmıştı. O günden sonra Battelie'nin ünü bütün dünyaya yayıldı. Bu ünlü berber saç modasında "eski" diye bir şeyin söz konusu olamayacağına inanıyor. 1930 yıllarının modellerinden yararlandığını belirten Kenneth'in kadınlara kısa saçların daha çok yakıştığı kanısında ancak Kenneth bu konuda yalnız Jacqueline'e söz dinletemediği için yakınmakta ve ona şöhreti için boyun eğmektedir...1970