Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet Ağa Çeşmesi (Servili Çeşme) Kadıköy


1793 senesinde Ladikli Çuhadaroğlu Ahmet ağa adına yapılmış olup Rıhtım caddesi tam bitiminde bulunur. Çeşme metruk durumda bulunan konağın caddeye bakan ön kısmında yer almaktadır. Ayrıca çeşme ile birlikte o dönem bir kıblegah taşıda inşa edilmiştir, bu özelliği ile namazgah çeşmeleri grubuna dahil edilebilir. Ne yazık ki etrafı tinerciler tarafından işgal edildiğinden tam inceleme imkanına sahip olunamaz...2012