18 Mart kahramanı Nazmi kaptan anıldı


18 Mart Kahramanı Nazmi Kaptan Anıldı :
18 Mart Çanakkale zaferinde büyük yararlığı görülen ve Nusret mayın gemisiyle bir gece evvelinden düşman karakol hattını yarıp canları pahasına ustaca attıkları mayınlarla dünyanın en büyük armadasını döngeri ettiren Çanakkale mayın kumandanı binbaşı Nazmi Akpınar ölüm yıl dönümünde bir merasimle anıldı. Eski muharipler derneği ile boğazlar ve Marmara kumandanlığının müştereken hazırladıkları anma töreni 5 Mayıs günü merhumun Rumeli şehitliğindeki mezarı başında merasim kıt'asının ateşi ve çalınan marşla başlamış yapılan konuşmalarla kahraman Nazmi kaptanın hatırası taziz edilmiştir...1964