Pin - Up Tigra (Verenna)


Yeni bir Pin-Up ortaya çıktı :

Ona "Tigra" diyorlar. Tigra kaplan manasına gelen bir kelimedir. Gördüğünüz genç kıza bu ismin verilmesine sebep nedir tahmin edebilir misiniz ? Gözleri açık yeşil renkli imiş, bir kaplan pençesi kadar yırtıcı bir cazibesi varmış. Tigra'nın asıl ismi Verenna'dır. Kendisi aslen Almandır. Ama birkaç aydan beri film çevirmek üzere Paris'te bulunuyor...1962