Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas kongresi sonrası Ankara'ya dönüşü.


O günlerin Ankara'sı : Sivas kongresinin kapanışından sonra Mustafa Kemal paşa yanındakilerle Ankara'ya gelişinde büyük sevgi tezahüratı ile karşılanmıştı. Fotoğrafta o gün halkın coşkunluk gösterileri arasında kurtarıcının yürüyüşü görülmektedir. 

Halka selam : Sivas kongresinden sonra Mustafa Kemal paşanın Ankara'da millet meclisi binasının balkonundan uğrunda yılmadan savaştığı halkı selamlayışı görülmektedir.