Sivas kongresi, Mustafa Kemal Atatürk ve Kongre üyeleri.


Temsilciler: Kongrenin seçtiği Heyet i temsiliye üyeleri Sivas lisesi binası önünde görülüyorlar. Birinci sıra soldan : Ömer Mümtaz bey, Hüseyin Rauf bey, şeyh hacı Fevzi, kongre başkanı Mustafa Kemal, kadı Hasbi (eski Sivas vali vekili), Bekir Sami bey, Ahmet Rüstem bey, Hüsrev Sami bey ve Mazhar Müfit bey.

Heyet-i temsiliye reisi Mustafa Kemal : Mustafa Kemal paşa Sivas kongresi sırasında Sivas kongresi üyelerinden Rauf Orbay ve Bekir Sami bey ile.

Kongre üyeleri : Bu fotoğraf 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas kongresi günlerinde çekilmiştir. Mustafa Kemal'in sağında heyeti temsiliye üyelerinden Bekir Sami Kunduk bey, Hüseyin Rauf Orbay bey ve yaveri Muzaffer Kılıç bey görülüyor. Paşanın solundakiler : Ruşen Eşref Ünaydın bey, tümen komutanı Cemil Cahit Toydemir ve Cevat Abbas Gürer beydir.