1964 Sivas Şifaiye Medresesi.


Sultan İzzeddin Keykavus tarafından 1217'de yaptırılan Şifaiye medresesi (solda). Sağda medresenin türbe kısmı görülüyor.
Şifaiye medresesi 1217'de tamamlanmıştır. Alaeddin Keykubad'ın ağabeyi ve selefi Türkiye'nin büyük hükümdarlarından sultan İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. İçinde sultan Keykavus'un türbesi vardır. Son Selçuklu padişahı ikinci Mesud (kayseri'de gömülüdür) istisna edilirse Konya dışına gömülen belli başlı Anadolu Selçuklularından biri sultan Keykavus'tur. Şifaiye tatbikatlı (yani hastane kısmını da ihtiva eden) bir tıp medresesi (fakültesi) idi. Mengücoğulları da buna benzer bir müesseseyi Sivas, Divriği'de yaptırmışlardır. Eserin içi sırlı tuğla ve mozaik döşenmiştir. Türbe büyük taşlardan yapılmıştır. Koni şeklinde yüksek bir kubbesi vardır. İçi mavi ve siyahın hakim olduğu çinilerle süslüdür. Cephedeki kitabeler Türk taş oymacılığı şaheserleri arasında yer alır. Türbede sultan Keykavus'dan başka 12 kişi yatmaktadır...1964